Registre apoderaments

Un apoderament apud acta permet a la ciutadania, les empreses i les entitats sense personalitat jurídica atorgar i inscriure poders davant les administracions públiques.
L’apoderament es pot atorgar a qualsevol persona física o jurídica, tot aportant les seves dades (nom o raó social i NIF o número d’identificació, com a mínim).

Hi ha definits tres tipus d’apoderaments:
  • Poder "general", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa i davant qualsevol administració.
  • Poder "a un organisme", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant en qualsevol actuació administrativa davant una administració o un organisme concret.
  • Poder "a tràmits", perquè l’apoderat pugui actuar en nom del poderdant únicament per efectuar determinats tràmits especificats en el poder davant una administració o un organisme concret.

El registre d'apoderaments és un registre electrònic únic de poders de representació de tot Catalunya mitjançant el servei Representa del Consorci Administració Oberta de Catalunya. Aquest registre també està interconnectat amb el registre d'apoderaments estatal Apodera, i per tant també tindrà efectes en tot l'Estat espanyol sempre que les administracions s'hagin adherit a algun d'aquests serveis indicats.

Com registrar un apoderament?

La inscripció a Representa podeu fer-la telemàticament i sense desplaçaments si disposeu d’una identitat digital.
Una vegada hàgiu atorgat i inscrit els poders i aquests hagin estat acceptats pel vostre representant, la persona representant, amb el seu certificat o identitat digital, podrà fer qualsevol tràmit municipal telemàtic o presencial a l’Ajuntament de Molins de Rei.
Podeu realitzar la inscripció a REPRESENTA

Suport i incidències

Si teniu qualsevol dubte o incidència, disposeu del Portal de suport del servei Representa del Consorci Administració Oberta de Catalunya:
https://suport-representa-ciutadania.aoc.cat/hc/ca

Més informació

Podeu ampliar la informació amb :