Finestra Única Empresarial

L’Ajuntament de Molins de Rei s’ha adherit a la Finestreta Única Empresarial (FUE), per tal que els tràmits relacionats amb la implantació de les activitats es puguin fer de manera telemàtica, i per tal de donar compliment a la Llei 18/2020, de 28 de desembre, de facilitació de l’activitat econòmica.

Més informació

Per a qüestions lingüístiques:
Ley 22/2010, de 2 de consumo de Cataluña (texto consolidado)

Centre de Normalització Lingüística de Molins de Rei
Jacint Verdaguer, 48
08750 Molins de Rei
Teléfono 936 685 263 ext 5

Canal empresa