Factura electrònica

Des d’aquest apartat podrà lliurar les seves factures electròniques a l’Ajuntament de Molins de Rei

Què és considera factura electrònica?

Una factura electrònica és, sobretot, una factura. És a dir, té és el document electrònic que conté el mateix tipus d’informació que hi ha en una factura tradicional i que es transmet a través de mitjans electrònics. Té validesa legal quan du una signatura electrònica avançada basada en un certificat digital reconegut que garanteix la seva autenticitat i integritat.

Recordem que una factura és un justificant del lliurament de béns o la prestació de serveis.

És important destacar que l’expedició d’una factura electrònica està condicionada al consentiment del seu destinatari. La factura electrònica, per tant, és una alternativa legal a la factura tradicional en paper.

Per conèixer els requisits de les factures i les obligacions legals per als emissors, consulteu quines són les obligacions en l’emissió de la factura

Beneficis per a les empreses

    • Intercanvi de la informació sense error entre l’Administració i proveïdors (les dades originals arriben a destí per mitjans electrònics sense cap tipus d’entrada manual).

    • Registre d’entrada de les factures electròniques per part de les administracions en un termini màxim de 24h des del seu lliurament, així com la reducció dels temps de tramitació.

    • Com a proveïdors disposareu de totes les garanties en la recepció i registre de les factures i podreu agilitzar l’inici de còmput dels terminis de cobrament.

    • Estalvi de costos en la generació i emissió de factures en format electrònic enlloc de la factura en paper.


Informació important

Les factures han de ser amb format XML, els pdf no són vàlids.

Caldrà que en la factura electrònica consti la descripció detallada del servei, obra o subministrament.

CIF de l’Ajuntament de Molins de Rei: P0812200D

Codis DIR3:

Òrgan gestor: L01081234

Oficina comptable: L01081234

 

Com es generen?

El format electrònic per emetre factures electròniques a l’Administració és Facturae segons l’Ordre PRE/2971/2007. Per generar les factures amb aquest format públic es disposen de diversos mecanismes però el millor serà que contactis amb el proveïdor del programa de creació de factures que fas servir.

Aquí tens una llista de programes de creació de factures:

Gratuïts | No gratuïts

Punts d’entrada de factura electrònica

e.FACT, és el servei de factura electrònica que utilitza l’Ajuntament de Molins de Rei, el qual és proporcionar per el Consorci Administració Oberta de Catalunya per la recepció de les factures electròniques per part dels proveïdors el qual ja està adherit al Punt General d’entrada de factures de l’Estat (FACe) mitjançant el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre l’Administració General de l’Estat i la Generalitat de Catalunya.

 

Com lliurar-les a l’Ajuntament?

Per enviar les factures electròniques a l’Ajuntament de Molins de Rei ho podeu fer a través de:

1) La bústia de lliurament: Accediu a la bústia de lliurament de factures electròniques de l’Ajuntament de Molins de Rei fent clic aquí.

2) A través de plataformes privades de serveis de facturació electrònica. que hi ha al mercat si aquestes es troben adherides al servei e.FACT.

Alguns programes de creació també fan l’enviament de la factura.

Contacta amb el proveïdor del programari per aclarir els dubtes que puguis tenir

 

Com consultar l’estat de la vostra factura?

Accedint a la bústia de lliurament de l’Ajuntament de Molins de Rei, entrant a la pestanya ” Consulta d’estats “. Aquesta funcionalitat permet la recerca de factures enviades prèviament, de cara a consultar el seu estat de procés.

Per fer-ho, heu d’informar dels següents camps: número de factura, any fiscal de la factura, NIF de l’emissor, NIF del receptor i l’import total de la factura. Una vegada completats aquests camps i prement sobre el botó “Cerca” es realitza la consulta, mostrant-se l’històric d’estats pels quals ha passat la factura especificada. D’aquesta manera, si la factura s’ha lliurat i registrat correctament a l’Ajuntament, es detalla, entre d’altres dades, la informació corresponent al registre d’entrada de la factura.

Destacar que en el cas que no visualitzeu l’estat “Registrada”, això indica que la factura no s’ha registrat per l’Ajuntament. Així mateix, si la factura no supera la validació de la seva signatura electrònica o la factura no s’accepta per part de l’Ajuntament per motius comercials, la bústia de lliurament indicarà l’estat de “Rebutjada” i el motiu del rebuig.

Així mateix, és responsabilitat de l’emissor de les factures la consulta de l’estat de les mateixes.

Ajuda i suport

En cas d’incidències persistents en el sistema de lliurament, alternativament fins que aquestes siguin subsanades, es pot lliurar les factures mitjançant el correu electrònic hubefact@aoc.cathubefact@aoc.ca


Per a més informació

Si teniu dubtes de com completar els camps exigits per l’Ajuntament de Molins de Rei Generic_INT@molinsderei.cat