Verificació de documents electrònics

Mitjançant la introducció i validació del CSV (codi segur de verificació) se li permet:

  1. La verificació i confrontació electrònic de documents impresos.
Amb la finalitat de detectar i evitar que "robots" puguin usar aquest servei autorellanando el formulari, li demanem que realize el següent test: