Altres entitats

REMARE (Reagrupament Malalts Alcohòlics Rehabilitats)

Codi: 00107

NIF: G58593591

Adreça: Ptge. Sant Joan, 13

Codi postal: 08980

Ciutat: Sant Feliu de Llobregat

Any de fundació: 1988

Nombre de membres: 40