JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (SECCIÓ LOCAL MOLINS DE REI)

JOVENTUTS D’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA (SECCIÓ LOCAL MOLINS DE REI)

Codi: 00187

NIF: G60428976

Adreça: Calàbria, 166

Codi postal: 08015

Ciutat: Barcelona

Email: molinsderei@jerc.cat

URL de la pàgina web: http://www.jerc.cat/locals/molins

Any de fundació: 1931