Partits polítics/Sindicat

Iniciativa per Catalunya Verds

Codi: 00112

NIF: G58362245

Adreça: C. del Molí, 3

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 936800906

Email: femvila@iemolinsderei.cat

URL de la pàgina web: http://iniciativa.cat/molinsderei

Any de fundació: 1987

Nombre de membres: 70