Fundació

Fundació Miquel Carbonell i Selva – Fundació Cultural Privada

Codi: 00095

NIF: G63161913

Adreça: Av. València, 6-8, 2n, 4a

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 93 668 52 03

Email: info@fundaciomiquelcarbonell.cat

URL de la pàgina web: http://fundaciomcarbonell.molinsderei.net

Any de fundació: 2003