Organització de 2on grau

Casal d’Avis Primer de Maig

Codi: 00025

NIF: G59054379

Adreça: C. de Felip de Canalias, 6 Bxs.

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 936683151

Fax: 936683151

Email: casal1maig@molinsderei.net

Any de fundació: 1982

Nombre de membres: 784