Associació

Associació d’Emigrants i Retornats a Catalunya

Codi: 00109

NIF: G62256532

Adreça: Avinguda de València, 14, 2n 1a

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 936801321

Email: catalunya@losemigrantes.org

URL de la pàgina web: http://www.losemigrantes.org

Any de fundació: 2000

Nombre de membres: 1800