Associació

ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ CIVIL DE MOLINS DE REI

Codi: 00213

NIF: G66991621

Adreça: Pl. Catalunya, 1

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 936688866

Fax: 936681349

Email: avpcmolinsderei@gmail.com

Any de fundació: 2017

Nombre de membres: 4