Associació

Associació de Venedors del Mercat Municipal

Codi: 00040

Adreça: Mercat Municipal, s/n

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 936800254

Email: mercatmunicial@molinsderei.net

URL de la pàgina web: http://mercat.molinsderei.net

Nombre de membres: 30