Associació

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS LA GRANJA

Codi: 00186

NIF: G63042477

Adreça: Rambla de la Granja, nº 6-8

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Persona de contacte: Junta AVV La Granja

Email: avvlagranjamdr@gmail.com

URL de la pàgina web: http://avvlagranja.molinsderei.net

Any de fundació: 2002

Nombre de membres: 6