Associació

Associació de Veïns de Les Conserves

Codi: 00044

NIF: G60964459

Adreça: Pl. d'Antoni Marca, 5 bis - avlesconserves@hotmail.com

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Email: avlesconserves@hotmail.com

URL de la pàgina web: http://lesconserves.molinsderei.net

Any de fundació: 1980