Associació

Associació de Propietaris i Veïns de Vallpineda

NIF: G59799510

Adreça: Av. Verge de Montserrat, 4 (Vallpineda)

Codi postal: 08750

Ciutat: Barcelona

Telèfon: 936750051

Any de fundació: 1930

Nombre de membres: 118