Associació Amics de la Cultura en Viu del Llobregat

Associació Amics de la Cultura en Viu del Llobregat

Codi: 00188

NIF: G66424235

Adreça: Passeig del Terraplè, 82

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 625036079

Email: msaumellmarti@movistar.es

Any de fundació: 2014