Altres entitats

Assemblea Nacional Catalana – Molins de Rei per la Independència

Codi: 00178

NIF: G65581621

Adreça: c. Rafael Casanova, 26-28

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 606326818

Email: molinsderei@assemblea.cat

URL de la pàgina web: http://www.assemblea.cat

Any de fundació: 2013