Associació

AMPA Lluís de Requesens

NIF: G58401878

Adreça: IES LLuís de Requesens-Felip Canalias 19-23

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Persona de contacte: Sra. Montse Montfort - Presidenta -

Telèfon: 936802438-936802563

Email: ampalluisrequesens@gmail.com

URL de la pàgina web: http://ampaieslluisrequesens.molinsderei.net

Nombre de membres: 470