Associació

AMPA CEIP L’Alzina

Codi: 00048

NIF: G58208083

Adreça: C. Puigcerdà, 56

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 936688616

Fax: 936801633

Email: ampaalzina@molinsderei.net

URL de la pàgina web: http://ampaalzina.molinsderei.net

Nombre de membres: 200