Associació

AMPA CEIP La Sínia Molins de Rei

Codi: 00079

NIF: G63573414

Adreça: Pg. del Terraplè, 94

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Email: ampalasinia@molinsderei.net

URL de la pàgina web: http://ampalasinia.molinsderei.net

Any de fundació: 2004

Nombre de membres: 140