Altres entitats

Agrupament Escolta Jaume Vicens Vives

Codi: 00078

NIF: 08983199G

Adreça: C. Esperanto, Pg interior, 17-G

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Email: aejaumevv@agrupaments.escoltes.org

Any de fundació: 1959

Nombre de membres: 70