Altres entitats

Agrupació Folklòrica

Codi: 00068

Adreça: C/ Rafael Casanova, 26-28

Codi postal: 08750

Ciutat: Molins de Rei

Telèfon: 936800837

Email: lagrupa@molinsderei.net

URL de la pàgina web: http://lagrupa.molinsderei.net

Any de fundació: 1954

Nombre de membres: 580

Últim cens: 2008