Trasllat de la moció dels grups municipals Molins Camina i Iniciativa per Molins de Rei – MES, amb motiu del 28 de juny dia de l’orgull i alliberament LGTBI.

Trasllat de la moció dels grups municipals Molins Camina i Iniciativa per Molins de Rei – MES, amb motiu del 28 de juny dia de l’orgull i alliberament LGTBI.

 

El Dia de l’Orgull Lesbià, Gai, Trans, Bisexual i Intersexual es commemoren els fets del 28 de juny de 1969 a la ciutat de Nova York, coneguda com la revolta Stonewall, on per primera vegada es va denunciar la vulneració de drets i la repressió social contra les persones LGTBI. Aquests fets van propiciar que s’escollís aquest dia per commemorar, reivindicar i reconèixer tant la diversitat en l’orientació afectiva i sexual com en la identitat i expressió de gènere.

Tot i que s’ha avançat força en matèria legislativa arreu del món, encara hi ha molta feina a fer. A dia d’avui, a 73 estats del món es segueix perseguint i castigant les persones LGTBI i, el més greu, en 7 estats es segueix condemnant l’homosexualitat amb la pena de mort. Fins i tot on no hi ha persecució legal hi ha persecució social. Per això, és un dia per tornar a recordar i condemnar enèrgicament la situació de violència i discriminació que estan patint les persones lesbianes, gais, trans i bisexuals a la república russa de Txetxènia fruit de la persecució organitzada per part les autoritats d’aquest país. Des del 2009 l’Estat Espanyol reconeix el dret d’asil per motius d’orientació sexual, però, tot i així, organitzacions com ACNUR denuncien que actualment hi ha prop de 20.000 peticions d’asil esperant resposta. Una resposta que pot trigar fins a dos anys davant situacions personals que són de risc imminent.

També en el nostre entorn més proper hem patit agressions lgtbifòbiques a municipis catalans com Berga, Barcelona, Sitges i, més recentment, Salou. A la demarcació de Barcelona és on més incidències per lgtbifòbia es registren: com més visibilitat més agressions a l’espai públic. És per això que es fa imprescindible el desplegament i aplicació efectiva a tot el territori de la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia per tal de sancionar totes aquelles actituds discriminatòries i violentes que dia rere dia pateixen les persones LGTBI al nostre país. Així com és imprescindible consolidar la presència de les persones LGTBI en espais de rellevància púbica i l’espai públic en general, més enllà del món virtual i 2.0.

I és que igualtat legal no vol dir igualtat real. A l’estat espanyol,  després de 12 anys de matrimoni igualitari i de 10 anys de l’aprovació de la llei d’identitat de gènere encara hi ha conquestes a fer en àmbits com l’educació, la sanitat i el món laboral. Segons estudis recents, més del 80% de les persones LGTBI amaguen la seva condició al seu lloc de treball.

Cal tornar a reivindicar la valentia i la defensa dels drets i llibertats dels moviments LGTBI a qui reconeixem tot el treball fet recordant, aquest any, el 40è aniversari de la primera manifestació LGTBI portada a terme a Catalunya i a l’estat espanyol que va tenir lloc a Barcelona.

Volem fer explícita la necessitat i la voluntat de seguir treballant des del nostre Ajuntament per a eradicar les discriminacions i fomentar el respecte a  la diversitat afectiva i sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere. L’Ajuntament de Molins de Rei se sent orgullós de formar part d’una comunitat oberta i sense prejudicis on es garanteixen els drets i llibertats de persones LGTBI en la seva vida quotidiana.

Per tots aquests motius es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar al Govern de l’estat espanyol a aprovar la proposta de “Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales” (Ley de Igualdad LGTBI) registrada el passat 4 de maig al Congrés dels Diputats.

Segon.- Instar al Govern de l’estat espanyol a aplicar la Llei 12/2009 en el seu article 7 que reconeix el dret d’asil de les persones per motius d’orientació sexual i agilitzar els processos per resoldre les sol·licituds d’asil de persones provinents de països que persegueixen i/o castiguen les persones LGTBI.

Tercer.- Instar al Govern de la Generalitat a desplegar la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia en tots els seus articles.

Quart.- L’Ajuntament de Molins de Rei es compromet a elaborar una diagnosi i un Pla Municipal per la diversitat sexual i de gènere, que englobi el conjunt de polítiques i mesures per a promoure, defensar la igualtat i garantir els drets de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals.

Cinquè.- Manifestar el compromís de l’Ajuntament de desplegar i fer complir la Llei  1/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la lesbofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Molins de Rei.

Sisè.- Continuar commemorant cada any el 28 de Juny, Dia de l’Orgull i Alliberament LGTBI, penjant el símbol de l’arc de Sant Martí a la façana del consistori, així com programant actes adreçats a persones de totes les edats i fomentant l’organització  d’esdeveniments per part d’entitats i ciutadania.

Setè.-Traslladar els presents acords al Govern de la Generalitat, al Govern de l’estat espanyol i a totes les entitats del municipi.”

VOTACIÓ: Sotmès a votació, el Ple de la Corporació aprova la present moció per unanimitat dels membres presents.

I per tal que consti i doni lloc als efectes corresponents, expedeixo aquesta certificació, amb l’advertiment a què fa referència l’article 206 del ROF, amb el vistiplau del Sr. Alcalde de Molins de Rei, a 29 de juny de 2017.